top of page

הרציונל מאחורי פיתוח המשימות

מאגר המשימות שלפניכם כולל משימות העוסקות במתמטיקה יישומית. 

על הרציונל בפיתוח המשימות תוכלו לקרוא בהרחבה במסגרת המושגית של תחום המתמטיקה לשנת 2021 עפ"י פיזה (בעברית), העוסקת במושגים כמו אוריינות מתמטית, מיומנויות המאה ה- 21 וממדים נוספים שיבואו לידי ביטוי גם במשימות שבמאגר הנוכחי. 

 

אחד המאפיינים הייחודיים של מאגר זה הוא האפשרות לבחור משימות על בסיס המיומנות הנדרשת מהלומד בבואו לבצע את המשימה. 

ישנן מיומנויות אשר יבואו לידי ביטוי בכ"א מהמשימות במאגר, כמו חקר, חשיבה ביקורתית והבנת הנקרא, ולכן הוגדרו במסך בחירת משימה רק המיומנויות שניתן לסנן, והן:

 

  • איסוף וארגון ידע

  • גילוי והנמקה

  • יכולת הכללה

  • למידה שיתופית

  • מעבר בין ייצוגים שונים

  • בחירת אסטרטגיות שונות

  • שאילת שאלות

  • יצירתיות 
     

מאפיין נוסף הוא קישור לתחום דעת נוסף המותאם לנושא המשימה, כגון: מדע, רפואה, כלכלה, אמנות, פרסום ועוד. 

bottom of page