top of page
חיפוש

מצלמטיקה

המשימה משלבת תחומי דעת העוסקים במושג פרספקטיבה וההקשר למתמטיקה וגיאומטריה. באמצעות סיפור מסגרת על קבוצת צלמים חובבים, התלמידים ייחשפו לאמנות ולצילום ויידרשו לחשוב על תחומים נוספים שבהם משתמשים במושג זה.


הפעילויות במשימה מזמנות לתלמידים להתנסות בצילום מפרספקטיבות שונות, לדון בתרומת החשיבה המתמטית להבנת מבנה המצלמה, ולשימושים שלה בתולדות האמנות.


לאורך המשימה ישנם קישורים שיאפשרו לתלמידים סקרנים שמתעניינים בנושא להרחיב את הידע שלהם.


במעבר לגיאומטריה, התלמידים יזהו משולשים דומים והקשר בין הצלעות המתאימות (שהן למעשה הקרניים המשתקפות מהעצם המצולם דרך החריר לדמות המוקטנת) תוך שימוש בשוויון היחסים ביניהן.

הדיון מתפתח כאשר התלמידים חוקרים ועומדים על הקשר בין מרחק העצם מהמסך לבין גודל הדמות המתקבלת ואף לחשב את המרחק ע"י שימוש במשפט פיתגורס.


המשימה מסתיימת בחשיבה בין תחומית של התלמידים כאשר הם נדרשים להציע תחומים נוספים בהם יש שימושים הקשורים לאחד הנושאים המתמטיים בהם עסקו במהלך הפעילות.


הנושא המתמטי:

א. מתחום הגיאומטריה – דמיון משולשים, מרחק בין נקודה לישר, משפט פיתגורס, משולש שווה שוקיים.

ב. מתחום האלגברה: יחס ופרופורציה, חישובים הנובעים משימוש במשפט פיתגורס.


תחום דעת נוסף: צילום ואומנות.


שכבת גיל: ח'


משך זמן מומלץ לפעילות או מספר שיעורים מתוכנן: שעה וחצי - עבודה בזוגות וסיכום במליאה.


מטרות השיעור: עידוד הסקרנות וטיפוח התובנה על שימושה של המתמטיקה בחיי היום-יום, ועל תרומתה להתפתחותם של תחומי דעת נוספים וקישוריות בין נושאי לימוד שונים בהוראת המתמטיקה.

פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות פעילות חקר שתוביל לשימוש בנושאים נוספים במתמטיקה


מיומנויות נדרשות מהלומד:

· מיומנויות אלגבריות: טכניקה אלגברית הנדרשת לשימוש במשפט פיתגורס ומשוויון יחסים.

· זיהוי משולשים דומים, זיהוי מרחק נקודה מישר.

· גילוי והנמקה, יכולת הכללה, למידה שיתופית, שאילת שאלות, יצירתיות

מה נדרש להכין לפני הפעילות: גישה לאינטרנט, מצלמה (או טלפון חכם), מחשבון (לא הכרחי). חיבור לרמקולים, כלי כתיבה.


לפעילות המתוקשבת בכיתה / ללמידה מרחוק:

לא לשכוח לשתף לעריכה את המצגת/המסמך שיצרתם.


מצלמטיקה - למורה
.pdf
Download PDF • 1.49MB
מצלמטיקה - לתלמיד
.pdf
Download PDF • 1.31MB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page