top of page
חיפוש

חקירה חזותית של הקורונה

התלמידים יחקרו, באופן מונחה, נתונים המוצגים בייצוגים חזותיים שונים, בחלקם אינטראקטיביים, הלקוחים ממאגרי מידע ומאתרים העוסקים בסטטיסטיקה של מגפת הקורונה, במטרה להסיק מסקנות מבוססות נתונים, ביחס לשאלת החקר אותה בחרו/הגדירו.


הנושא המתמטי: מדדים סטטיסטיים: ממוצע, שכיח; יחסים, גרפים, אחוזים, מעבר בין ייצוגים: טבלה, גרף, דיאגרמת עיגול


תחום דעת נוסף: רפואה, ביולוגיה


מבנה הפעילות: פעילות זו נחלקת לשתי פעימות.

בפעימה הראשונה, שאורכת 90 דק', התלמידים ילמדו על הקריטריונים להגדרת מגפות עולמיות (פנדמיות), מגפות עולמיות קודמות וייחשפו לחלק ממאגרי המידע בנושא מגפת הקורונה COVID-19)).

מטרה חשובה בפעימה הראשונה היא ללמוד כיצד לקרוא גרפים דינמיים מורכבים ממאגרי מידע ישראליים ובין-לאומיים. חלק ממאגר הנתונים מציג נתונים בזמן אמת, המתעדכנים באופן שוטף. על התלמידים להיות מודעים לכך שייתכן שהנתונים שבהם הם צופים ביום אחד, יהיו שונים ביום אחר. הלמידה תתרחש בשש קבוצות קטנות. כל קבוצה תיחשף לשני פריטים מידע ובסוף הלמידה, התובנות ישותפו במליאה.

בפעימה השנייה, שאורכה 90 דק', יתבקשו תלמידי כל קבוצה לבחור שאלת חקר, לעבור על הנתונים השונים, לחפש מידע חדש שעשוי להיות רלוונטי עבורם, להתדיין בנוגע לנתונים שאספו אל מול שאלת החקר, לכתוב את מסקנותיהם ולנמק על איזה מידע ביססו אותן.

בכל אחת מהפעימות מקבלים התלמידים פיגומים המסייעים להם להתקדם צעד-צעד בביצוע המשימה.


שכבת גיל: ט'


משך זמן מומלץ לפעילות: פעימה שנייה – 90 דקות


מטרות השיעור:

· לימוד קריאת גרפים וטבלאות אינטראקטיביים באמצעות שאלות מנחות.

· פיתוח יכולת קריאה והבנה של גרפים וטבלאות אינטראקטיביים, העוסקים במידע עדכני ורלוונטי לחיי הלומד.

· חשיפה לאתרים המציגים מידע המתעדכן on-line.

· הבנת המשמעות של חקר נתונים המתעדכנים בזמן אמת.


מיומנויות:

איסוף וארגון ידע

יכולת הכללה

למידה שיתופית

מעבר בין ייצוגים שונים

יצירתיות

תכנון קבוצות הלמידה

הפעילות דורשת חלוקה של תלמידי הכיתה לקבוצות, בכל קבוצה 3-4 תלמידים. תכננו מראש האם ברצונכם לחלק את התלמידים באופן אקראי או שמי.

המשימה כוללת שלוש שאלות מחקר, כל קבוצה בוחרת שאלה אחת (או מחברת שאלה חדשה).

מהלך השיעור:

א. הקדמה של המורה: 5-10 דקות תזכורת למשימה "מי רוצה להיות חוקר? פעימה ראשונה".

ב. חלוקה לקבוצות.

ג. בחירת שאלה לחקר 5-10 דקות.

ד. חקר במסגרת הקבוצות – 30 דקות.

ה. הכנת שקף/י סיכום, להצגה במליאה – 30 דקות.

ו. מליאה – 30 דקות (3 דקות לקבוצה).

מה נדרש להכין לפני הפעילות: חיבור לרמקולים, מקרן, חיבור לאינטרנט, כלי כתיבה, עדיפות מחשב לזוג תלמידים.

לפעילות המתוקשבת בכיתה / ללמידה מרחוק:

· למורה בלבד - קישור לתיקיית "מגפות עולמיות" ב google drive

· צרו עותק למצגת השיתופית "חקר מגפת הקורונה", שתפו אותה "לעריכה" ושלחו את הקישור לתלמידים.

מי רוצה להיות חוקר מגפות_פעימה שנייה_למו
Download • 2.03MB
מי רוצה להיות חוקר מגפות_פעימה שנייה_לתל
Download • 1.73MB

93 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page