top of page
חיפוש

מי רוצה להיות חוקר מגפות?

התלמידים ילמדו באופן מונחה כיצד לקרוא גרפים דינמיים מורכבים וטבלאות אינטראקטיביות ממאגרי מידע ישראליים ובין-לאומיים, שבחלקם לקוחים ממאגרים המתעדכנים בזמן אמת. נתונים אלו יעסקו בנושא הקורונה כמגפה עולמית.הנושאים המתמטיים: מדדים סטטיסטיים: ממוצע, שכיח; יחסים, גרפים, אחוזים, מעבר בין ייצוגים: טבלה, גרף, דיאגרמת עיגול


תחום דעת נוסף: רפואה, ביולוגיה


מבנה הפעילות: פעילות זו נחלקת לשתי פעימות.

בפעימה הראשונה, שאורכת 90 דק', התלמידים ילמדו על הקריטריונים להגדרת מגפות עולמיות (פנדמיות), מגפות עולמיות קודמות וייחשפו לחלק ממאגרי המידע בנושא מגפת הקורונה COVID-19)).

מטרה חשובה בפעימה הראשונה היא ללמוד כיצד לקרוא גרפים דינמיים מורכבים ממאגרי מידע ישראליים ובין-לאומיים. חלק ממאגר הנתונים מציג נתונים בזמן אמת, המתעדכנים באופן שוטף. על התלמידים להיות מודעים לכך שייתכן שהנתונים שבהם הם צופים ביום אחד, יהיו שונים ביום אחר. הלמידה תתרחש בשש קבוצות קטנות. כל קבוצה תיחשף לשני פריטים מידע ובסוף הלמידה, התובנות ישותפו במליאה.


בפעימה השנייה, שאורכה 90 דק', יתבקשו תלמידי כל קבוצה לבחור שאלת חקר, לעבור על הנתונים השונים, לחפש מידע חדש שעשוי להיות רלוונטי עבורם, להתדיין בנוגע לנתונים שאספו אל מול שאלת החקר, לכתוב את מסקנותיהם ולנמק על איזה מידע ביססו אותן.

בכל אחת מהפעימות מקבלים התלמידים פיגומים המסייעים להם להתקדם צעד-צעד בביצוע המשימה.


שכבת גיל: ט'


משך זמן מומלץ לפעילות: פעימה ראשונה – 90 דקות


מטרות השיעור:

  • לימוד קריאת גרפים וטבלאות אינטראקטיביים באמצעות שאלות מנחות.

  • פיתוח יכולת קריאה והבנה של גרפים וטבלאות אינטראקטיביים, העוסקים במידע עדכני ורלוונטי לחיי הלומד.

  • חשיפה לאתרים המציגים מידע המתעדכן on-line.

  • הבנת המשמעות של חקר נתונים המתעדכנים בזמן אמת.

מיומנויות:

  • איסוף וארגון ידע

  • יכולת הכללה

  • למידה שיתופית

  • מעבר בין ייצוגים

  • יצירתיות

מהלך השיעור:

א. הקדמה של המורה.

ב. חלוקה לקבוצות. כל קבוצה תקבל שתי פעילויות העוסקות בסוגים שונים של מידע אינטראקטיבי, ותחקור אותן במשך 30 דקות.

ג. קריאת רקע (פרטני) - 10-15 דקות.

ד. חקר במסגרת הקבוצות, 2 משימות – 30 דקות.

ה. הכנת מפת חשיבה, להצגה במליאה – 20 דקות.

ו. מליאה – 25 דקות (3 דקות לקבוצה).

מה נדרש להכין לפני הפעילות: חיבור לרמקולים, מקרן, חיבור לאינטרנט, כלי כתיבה, עדיפות מחשב לזוג תלמידים.

לפעילות המתוקשבת בכיתה / ללמידה מרחוק:

יצירת "מפת חשיבה" עם השאלה שבחרתם להציג לתלמידים.

מומלץ לייצר עבור כל קבוצה מפת אחת שיתופית, ולשלוח קישור.

יש לא מעט כלים דיגיטליים של מפות חשיבה: להלן קישור ל-coggle.

לחלופין: כתיבת מפת חשיבה על גבי גיליון נייר גדול. לשם שכך נדרשים שישה גיליונות וטושים צבעוניים. דוגמאות למפות חשיבה.

מי רוצה להיות חוקר מגפות_פעימה ראשונה_למ
Download • 2.31MB
מי רוצה להיות חוקר מגפות_פעימה ראשונה_לת
Download • 1.87MB565 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page