top of page
חיפוש

מהר יותר, יעיל יותר, בריא יותר

המשימה עוסקת בנושאים מתמטיים שונים באמצעות ענף הריצה בספורט.

במשימה זו נדון בגורמים שונים המשפיעים על איכות ויעילות הריצה.שם המשימה: מהר יותר, יעיל יותר, בריא יותר.

הנושאים המתמטיים:

א. המרות של יחידות מידה

ב. יחס

ג. קריאת טבלה

תחום דעת נוסף: ספורט

תקציר

המשימה עוסקת בנושאים מתמטיים שונים באמצעות ענף הריצה בספורט.

במשימה זו נדון בגורמים שונים המשפיעים על איכות ויעילות הריצה.


שכבת גיל: ח' – ט'

משך זמן מומלץ לפעילות : 45 דקות

מבנה המשימה: עבודה בקבוצות, אפשרות להתנסות חווייתית וסיכום במליאה.

מטרות השיעור:

קישור הנושאים המתמטיים הנלמדים בכיתה לחיי היומיום, ובפרט, להעשרה בתחום הריצה.

פיתוח כישורים של למידה עצמאית.

מיומנויות נדרשות מהלומד:

איסוף וארגון ידע

הסקה מטבלה

יכולת הכללה

למידה שיתופית

שאילת שאלות


נדרש להכין לפני הפעילות: גישה לאינטרנט

לפעילות המתוקשבת בכיתה / ללמידה מרחוק ניתן להיעזר ב:

· קישור לתיקיית ריצה ב- google drive בו מצויים חומרים לדוגמה.

· טבלת נתוני ריצה באקסל "ריצה יעילה".

· קובץ תשובות באקסל – למורה.

·

מהר יותר, יעיל יותר, בריא יותר_למורה
.pdf
Download PDF • 761KB
מהר יותר, יעיל יותר, בריא יותר_לתלמיד
.pd
Download PD • 752KBפוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page