top of page
חיפוש

לרוץ עם מתמטיקה

המשימה עוסקת בנושאים מתמטיים שונים באמצעות אחד מענפי הספורט, הריצה המקצועית. במשימה זו נחשוף את התלמידים לעובדה שבתחום הספורט בכלל והריצה בפרט, יש להתייחס לגורמים שונים המשפיעים על היכולת לרוץ למרחקים ארוכים.

שם המשימה: לרוץ עם מתמטיקה

הנושאים המתמטיים:

א. המרות של יחידות מידה

ב. יחס

ג. קריאת נתונים מטבלה

ד. שאלות תנועה


תחום דעת נוסף: ספורט


תקציר

המשימה עוסקת בנושאים מתמטיים שונים באמצעות אחד מענפי הספורט, הריצה המקצועית. במשימה זו נחשוף את התלמידים לעובדה שבתחום הספורט בכלל והריצה בפרט, יש להתייחס לגורמים שונים המשפיעים על היכולת לרוץ למרחקים ארוכים.

שכבת גיל: ח' – ט'


משך זמן מומלץ לפעילות או מספר שיעורים מתוכנן: 45 דקות


מבנה המשימה:

חלק א' – מהירות ממוצעת: עבודה בזוגות

חלק ב' – מכת חום: עבודה בקבוצות

חלק ג' – סיכום במליאה


מטרות השיעור:

חשיפת התלמידים לקשר בין ספורט למתמטיקה.

לימוד הגדרה ונוסחה חדשה ושימוש בה.

תרגול שאלות תנועה.


מיומנויות נדרשות מהלומד:

איסוף וארגון ידע

מעבר בין ייצוגים שונים

יכולת הכללה

שאילת שאלותמה נדרש להכין לפני הפעילות: גישה לאינטרנט


לפעילות המתוקשבת בכיתה / ללמידה מרחוק:

· צרו לוח שיתופי (פאדלט) – לעבודה בחלק ב' של שתי הקבוצות.


לרוץ עם מתמטיקה_למורה
.pdf
Download PDF • 673KB

לרוץ עם מתמטיקה_לתלמיד
.pdf
Download PDF • 628KB


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page