top of page

מתמטיקה של החיים

מאגר משימות ותרגילים למורים ולתלמידים

במתמטיקה יישומית

לא נמצאו תוצאות מתאימות

מאגר משימות

גלגל המזלות הסיני

שם המשימה: גלגל המזלות הסיני הנושא המתמטי: פעולות בינאריות תתי נושאים: חוק החילוף, חוק הקיבוץ. תחום דעת נוסף: טעימה מתרבות המזרח הרחוק....

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

מאגר משימות

חוקיות ואחוזים בלוח השנה העברי

רעיונות לתרגילים ולתרגול לכיתה ז' במתמטיקה בנושא של חוקיות ואחוזים בתחום של ארגון נתונים ולוח השנה הערבי. פיתוח של מכון דוידסטון

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

מאגר משימות

על סהרונים ועל לוח השנה המוסלמי (כולל תרגום לערבית)

תרגול לתלמידי כיתה ח' וכיתה ט' בגיאומטריה. משימות למורים בנושא של שטח עיגול, שטח משולש, סהרונים וגזרות. פיתוח של מכון דוידסון

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

מאגר משימות

מהר יותר, יעיל יותר, בריא יותר

תרגול לכיתה ח' ולכיתה ט' במתמטיקה בתחום של המרות של יחידות מידה, יחס, קריאת טבלה. המשימה למורים ולתלמידים עוסק בנושאים במתמטיקה.

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

מאגר משימות

הסתברות בלוח השנה הלועזי

תרגילים לכיתה ח' ולכיתה ט' בנושא סטטיסטיקה והסתברות. רעיונות למשימות לתלמידים והנחיות למורים ללימוד הנושאים של ארגון נתונים ולוח השנה הלועזי

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

מאגר משימות

לרוץ עם מתמטיקה

המשימה עוסקת בנושאים מתמטיים שונים באמצעות אחד מענפי הספורט, הריצה המקצועית. במשימה זו נחשוף את התלמידים לעובדה שבתחום הספורט בכלל והריצה...

הכנות

ח' - ט'

1 שעה

נקה סינון

לאיזו כיתה המשימה?
איזו מיומנות מעניינת אותך?

הערה: מיומנויות החקר, חשיבה ביקורתית והבנת הנקרא, יבואו לידי ביטוי בכל המשימות

כל המשימות
bottom of page