top of page

אודות המאגר

מאגר משימות הוראה-למידה בנושא מתמטיקה יישומית

מאגר משימות ותרגילים לכיתה ט ולכיתה ח במתמטיקה

אודות

מאגר משימות זה מיועד למורי המתמטיקה המלמדים בכיתות ח'-ט' בקבוצות במצוינות, במטרה להנגיש משימות הוראה-למידה בנושא מתמטיקה יישומית, המתאימות לנושאי הלימוד ורלוונטיות לחיי היום-יום ולתחומי דעת נוספים, כמו מדע, כלכלה, רפואה ועוד.

המאגר כולל משימות מגוונות במיומנויות וברמות חשיבה הנדרשות לביצוען. בכל משימה תוכלו למצוא מידע מפורט המתאר את המטרות, המיומנויות בהן עוסקת המשימה, הנושאים המתמטיים, פתרונות ועוד. בנוסף, תתאפשר הורדת מסמך PDF של דף הפעילות הן ללומד והן למורה (פירוט נרחב ב"משימות"). 

שותפים

המשימות במאגר פותחו ע"י צוות המתמטיקה של מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בנוסף, נאספו משימות גם ממקורות אחרים, בארץ ובעולם, והועלו לאתר לאחר עריכה פדגוגית, מתמטית וגרפית.
קרן טראמפ הזמינה ומימנה את הקמת המאגר.

צוות השותפים שפיתחו את המשימות והתרגול במתמטיקה של מכון דוידסון
הרציונל מאחורי פיתוח המשימות והתרגילים במתמטיקה

הרציונל מאחורי

פיתוח המשימות

מאגר המשימות שלפניכם כולל משימות העוסקות במתמטיקה יישומית. על הרציונל בפיתוח המשימות תוכלו לקרוא בהרחבה במסגרת המושגית של תחום המתמטיקה לשנת 2021 עפ"י פיזה (בעברית), העוסקת במושגים כמו אוריינות מתמטית, מיומנויות המאה ה-21 וממדים נוספים שיבואו לידי ביטוי גם במשימות שבמאגר הנוכחי. 

תכולת משימה

כל משימה באתר מכילה "קובץ הסבר למורה" בו נפרט בהרחבה פרטים העוסקים ב"מאחורי הקלעים" של המשימה, כולל פתרונות, ו"קובץ משימה ללומד" - מסמך המכיל את המשימה ללומד. שני המסמכים ניתנים להורדה בפורמט PDF.  

מה המשימה והתרגול במתמטיקה כולל למורים ולתלמידים
bottom of page